Geoblog.pl    BPE    Zdjęcia    2016 - Hiszpania (Barcelona)    Casa Batlló
Zobacz wpis z tego miejsca:
Casa Batlló
Zobacz cały album z tej podróży:
2016 - Hiszpania (Barcelona)
BPE
Blanka, Piotr i Eryk czyli podróże naszej rodzinki
zwiedziła 22% świata (44 państwa)
Zasoby: 1785 wpisów1785 4027 komentarzy4027 32579 zdjęć32579 78 plików multimedialnych78